எங்களின் வலைப்பதிவுக்கு உங்களை வரவேற்கின்றோம்.  இது ஒரு லங்காநேட் அமைப்பின் இன்னும் ஒரு படைப்பாகும். இதில் வரும் அனைத்து தகவல்களும் http://lankanet.tk/ மொழிப்பெயர்பின் வெளியிடாகும். இதில்  அனைத்து தகவல்களும் முற்றிலும் மொழிப்பெயர்க்கப்பட்டவையாகும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு  எங்களை தொடர்புக்கொள்ள …

மின்அஞ்சல் முகவரி – lankanetweb@gmail.com