அன்புடையீர்!

உங்களுக்கு லங்கா நேட் லினக்ஸ் இணையத்தினூடாக பெற்றுக்கொள்ள முடுயாதாயின், கீழே காட்டப்பட்டுள்ள எங்களின் மின் அஞ்சல் முகவரியுடம் தொடர்புக்கொண்டு உங்கள் தகவல்களை அறியதந்து லங்கா நேட் லினக்ஸ் பிரதிகளை இலவசமாக வீட்டுக்கு வரவழைத்துக்கொள்ளவும்..

எங்கள் நாட்டின் அதிவேக narrow band Internet connection பாவிக்கும் உங்களுக்குகாகவே, இதை உங்கள் வீட்டுக்கே தபாலில் அனுப்புகிறோம். இன்றே பெற்றுக்கொள்ளவும்! Download செய்துக்கொள்ளமுடியாதவர்களுக்கே இந்த வாய்ப்பு!

lankanet@slt.lk