என்ன கணணியை பாவிப்பதற்கு விருப்பமில்லையா? கணணியில் வைரஸ் தொல்லையா? அதனால் தான் லங்கா நேட் லினக்ஸ் பாவித்துப்பார்க்க சொல்கிறோம் ஆனாலும் இலவசம் என்பதினாலோ, பயத்தினாலோ பாவிக்கும் எண்ணம் வரவில்லை! என தெரியவில்லை? ஆனாலும் நீங்கள் மறக்க வேண்டாம் உலகத்தில் மீக் கணிப்பொறியில் 500 ரில் 459 கணனிக்கு லினக்ஸ் பாவிக்கின்றன. இதோ சாட்சி. உங்களுக்கு தெரியுமா? நீங்கள் இப்போது பாவிக்கும் மென்பொருளுக்கும், Operating systems பதிலாக இதை பாவிக்கலாம்.

எப்படி இதை பெருவது!
வசதியுள்ளோர் எமது தளத்தில் இறக்கி கொள்ளவும்.
வசதியற்றோருக்காக தாபல் மூலம் அனுப்பப்படும். இதைப்பற்றிய விளக்கம் முதந்திய கட்டுரையில் காணலாம்.

(நாம் எமது தபால் சேவையை :- அதாவது உங்கள் இணைய இணைப்பு!…Unlimited என கூறப்பட்டு இருந்தாலும் Limited, வரையறைக்கு உட்பட்டதால், Broadband என கூறப்பட்டிருந்தாலும் Narrowband connections உள்ளவர்களுக்கு மட்டும்.)

சிலர் தமது கோரிக்கையை முகவரியின்றி அணுப்பியுள்ளனர். அதனால் தயவுச்செய்து உங்கள் முகவரியை மறக்காமல் கூறிப்பிட்டு அணுப்பவும்.

இதோ அதில் சில படங்கள்:

Games Play பிரியோருக்கு அதிக அதிகமாக Games.

Graphic designing தேவையான அனைத்து மென்பொருட்களும் உள்ளன. இதில் Pencil என்பதில் Flash Animations செய்யலாம். AutoCad தொங்கி கொண்டு இருப்பவர்களுக்கு ஈடான Sagcad பாவிக்கலாம். இதைப்போல் Qcad வேண்டியவர்கள் Terminalலில் qcad என type செய்து பாவிக்கலாம்.களவுதனமாகவும் பாவிக்கலாம். ஆனால் இது (Qcad) Menuவில் காட்டாது.

இணயத்தில் வசிப்போருக்கு 🙂

இது LXDE Interface (இதோ LXDE வின்டஸ் XP/98 சலித்துப்போனோருக்களுக்காக

Office மென்பொருட்களை பாவிப்போருக்கும் விஷேஷம் உள்ளது!

உங்களுக்கு பிடித்ததுப்போல் Cliparts நிறைய உள்ளன, பாவித்துபார்கவும்

Software Development அல்லது Programming செய்பவர்களுக்காகவும, நீங்களும் எதாவது மென்பொருள் தாயாரித்தால் எனக்கும் காட்டவும். 🙂 இதே மாதிரி Web designing செய்யவும் முடியும்.

இதோ Guitar வாசிப்புக்கான ஒரு விளையாட்டு! “Frets on Fire”

இதில் wine இருப்பதால் வின்டோஸ்சில் மாத்திரம் இயங்கும் மென்பொருட்களும் install செய்துக்கொள்ளலாம். இங்கே காணப்படும் படத்தில் மதுர அகராதி லினக்ஸ்ஸில் இயங்குவதை காட்டுகிறது. இது தேவையானால் install செய்துக்கொள்ள Setup /usr/share/guides உள்ளது.

தம்பி தங்கைகள் உற்சாகமாக விளையாடிய Age of Empires இதில் Battle for Wesnoth உள்ளது .

இதோ Hand bill யையும் poster பிரதி எடுக்க கஸ்டப்படாமல் விரும்பியவாரு செய்துக்கொள்ள Scribus உள்ளது.

இதோ இவர் Adobe Dreamweaver போன்றவர். இவரை “Quanta” என அழைப்பர் கொஞ்சம் முயற்சி செய்து பார்க்கவும்.

Multimedia பாவிப்போருக்கு, வெட்டிக்கொத்தி convert  செய்பவர்களுக்கு இங்கு வேண்டியவாறு மென்பொருட்கள் உள்ளன!

இதோ LankaNet.org Linux லில் XFCE செயற்படும் முறை! இதற்கு எவரை சார்ந்து இல்லாதவர் gnome” என கூறலாம்.

இப்படி Interfaces அல்லது இடைமுகத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

  1. தமது Username மேல் click செய்யவும்.
  2. இப்போது கீழே காட்டப்பட்டுள்ள sessions என்ற பகுதியில் உங்களுக்கு தேவையான இடைமுகம் மேலே காட்டியவாறு தெரிவுச்செய்துக்கொள்ளவும்.
  3. இப்போது நீங்கள் உங்கள் கடவுச்சொல்லை உட்செலுத்தி Login ஆகலாம்!

இது CairoDock (no OpenGL) இதை பெற்றுக்கொள்ள Accessories மெனுவுக்கு செல்லவும். இங்கே மணிக்கூட்டை காட்ட Accessories மெனுவுக்கு சென்று MacSlow’s Cairo-Clock தெரிவுச்செய்துக்கொள்ளவும்.


🙂