இதை பற்றி மிக முக்கியமாக அறிந்துயிருக்க வேண்டியவர்கள், நிர்வாகி (administrator) மற்றும் server யை பற்றி அறிந்துக்கொள்ள முற்படுவோரும். Dell மூலம் சந்தைக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட Dell PowerEdge R310,R410,R510,T410 rack server mother board களில் firemware னுள் malware இருந்து கண்டுப்பிடிக்கப்பட்டது. இதை ஆரம்பத்திலே Dell நிருவனத்தினால் தரவுகளுக்கு கேடு விளைவிக்ககூடியது என அறியப்பட்டிருந்தது.நான் இதைப்பற்றி அறிவிப்பதன் நோக்கம்,அவர்களின் கடைமை உணர்ச்சியும் தமது வாடிக்கையாளிரின் மேல் காணப்படும் அக்கறையும்,சேவையின் முக்கியத்துவம் அறிந்தனாலேயே. இலங்கையின் Dell servers விற்பனையாளர்களும் இதே அக்கறையுடன் செயற்படுவார்களாயிருக்கும்..

பாதிப்பு எற்பட்ட சில மாதிரிகள்:

PowerEdge R310
PowerEdge R410
PowerEdge R510
PowerEdge T410

இந்த malware வால் MS Windows மற்றுமே பாதிப்பை எற்படுத்த முடியும் Windows அல்லாத வேறு இயங்குத்தளங்களுக்கு எதுவித பாதிப்பும் இல்லை. அதாவது Linux, Unix, BSD என்பவற்றுக்கு எந்த வித தீங்கு எற்படாது. Dell நிறுவனம் இந்த PowerEdge R410 rack server நுகர்வோரை தொலைப்பேசியினுடாக அணுகி இதைப்பற்றி அறியத்தரப்பட்டுள்ளது. (நம் நாட்டில் நிலமையைப்பற்றி தெரியவில்லை)ஆனாலும் இதைப்பற்றி மேலதிக தகவல்களை அளிக்க மறுப்பு தெரிவிக்கிறார்கள்.

மேலதிக தகவல்களை அறிய:

http://en.community.dell.com/support-forums/servers/f/956/t/19339458.aspx