உங்கள் கவனத்திற்க்கு :-  பயனர் ubuntu வின் password : lankanet மேலதிக விபரங்களுக்கு லங்கா நேட் தொடர்புக்கொள்ளவும்: தொலைப்பேசி: . +94-11-2726340 இணையத்தளம்:  www.lankanet.org மின்அஞ்சல் முகவரி: lankanet@slt.lk நீங்கள் லங்காநேட்  லினக்ஸ் பாவிப்பவராயின் உடனடியாக எங்களுக்கு தெரிவிக்கவும். உங்களின் அயல்வர் மற்றும் லங்காநேட் லினக்ஸ் பிரியோர் அனைவருக்கும் பிரதிகளை பகிர்ந்தளிக்கவும். மேலதிக தகவலுக்கு எங்களின் மின்அஞ்சல் மற்றும் தொலைப்பேசி அணுகவும். இது ஒரு  லங்கா நேட்டின் படைப்பின்  இலவச பகிர்ந்தளிப்பாகும். இது ஒரு முற்றுமுழுதான […]